Archiwalna wersja strony: Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Pawe³ Ko¼bia³ 18.03.2021

Gmina Solec-Zdrój - Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Pawe³ Ko¼bia³ 18.03.2021
Data archiwizowania: 2021-04-30 12:46:11
Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Pawe³ Ko¼bia³ 18.03.2021
 
Za³±czone pliki:

Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Pawe³ Ko¼bia³ 18.03.2021r.
(interpelacja_zapytanie_pawel_kozbial_18_03_2021.pdf - 229.93 KB) Data publikacji: 2021-03-23 09:39:22 Redaktor: £ukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl