Archiwalna wersja strony: Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

Gmina Solec-Zdrój - Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
Data archiwizowania: 2022-02-11 10:08:47
Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

W dniu 24 stycznia 2022r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

                

Porządek posiedzenia:

 

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2/ Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu korzystania.

3/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 – 2032.

4/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.

5/ Sprawy różne.Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl