Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2010-08-30 14:29:55 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej :

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej :

  1. Nieruchomości położone w Solcu – Zdroju woj. świętokrzyskie stanowiące własność Gminy Solec – Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 673/5, 544, 543 o łącznej powierzchni 9,30 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 46488, KW 33610, KW 6463
  2. Na nieruchomościach o których mowa w pkt. 1 zlokalizowany jest zbiornik retencyjno – rekreacyjny, na którym mają być zorganizowane warunki do wypoczynku i rekreacji dla osób tam przebywających
  3. Proponowana minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego 2 000,00 zł brutto ( dwa tysiące złotych )
  4. Wysokość czynszu płatna w dwóch ratach :

I rata do 15 lipca

II rata do 15 września

czynsz dzierżawny będzie aktualizowany każdego roku o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

  1. Nieruchomość winna być zagospodarowana poprzez zorganizowanie warunków do wypoczynku i rekreacji dla osób tam przebywających.

Zobacz również: