OBWIESZCZENIE

2010-10-26 11:15:39 Obwieszczenia

Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu-Zdroju z dnia 23 października 2010r.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tj. Dz. U z 2010r Nr 176. Poz. 1190) wzywa się do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Rady Gminy Solec-Zdrój w okręgu Nr 5 - Chinków, Kolonia Zagajów, Zagajów, Zagórzany.


Termin zgłaszania list kandydatów podlega przedłużeniu o 5 dni i upływa 28 października br. o godz. 24.00.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej /-/ 

 Genowefa Sobieraj

Zobacz również: