Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2011-02-21 10:07:35 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                                Załącznik Nr 1

                                                                                                 do Zarządzenia Nr 7/11

                                                                                                Wójta Gminy Solec – Zdrój

                                                                                                                                                                            z dnia 16  lutego 2011r

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej :

 

  1. Lokale użytkowe w m. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój usytuowane na działce nr ew 80/2 o pow. 0,1450 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 64474
  2. Na w/w nieruchomości usytuowany jest budynek ośrodka zdrowia, w którym znajdują się lokale użytkowe będące przedmiotem  dzierżawy tj.

            parter budynku :

            lokale użytkowe o łącznej pow. 59,4 m²

            piętro lokalu :

            lokal użytkowy o pow. 12,7 m²

            lokal użytkowy o pow. 12,0 m²

  1. Na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec – Zdrój działka nr 80/2 stanowi teren usług zdrowia – istniejący ośrodek zdrowia. Sposób zagospodarowania lokali powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.
  2. Wymaga się zorganizowania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lokali niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku przetargu i dopełnieniu wszelkich formalności.
  3. Minimalna stawka czynszu za 1 m² to 30,00 zł netto.

Czynsz dzierżawy będzie płatny do 20 każdego miesiąca.

Aktualizacja czynszu dzierżawnego będzie dokonywana każdego roku o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Zobacz również: