Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-08-03 09:50:34 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży

 

 1. Nieruchomość położoną w miejscowości Kików, woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój jako działka :

  1. działka nr 2423 o pow. 0,05 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla gminy Solec – Zdrój stanowi teren zabudowy zagrodowej, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW 24851

  Cena nieruchomości wynosi 3 060,00 zł

  Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie bezprzetargowym – bezpośredniemu sąsiadowi przedmiotowej nieruchomości tj. Bożenie Nowak zam. Kików 118, 28-131 Solec – Zdrój

 2. Nieruchomość położoną w miejscowości Świniary, woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój jako działka :

  1. działka nr 727 o pow. 0,02 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla gminy Solec – Zdrój nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe zagrodową, dla której prowadzona jest KW 24851

  Cena nieruchomości wynosi 958,00 zł

  Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie bezprzetargowym – bezpośredniemu sąsiadowi przedmiotowej nieruchomości tj. Józefowi Fortunie zam. Świniary 89, 28-131 Solec – Zdrój

 3. W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec – Zdrój).

  Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: