Badania sondażowe co do ceny za wykonanie i dostawę 28 sztuk tablic

2012-08-22 14:09:39 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i dostawę 24 sztuk tablic pamiątkowych i 4 sztuk tablic informacyjnych dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zobacz również: