POSTANOWIENIE

2014-01-21 09:19:11 Obwieszczenia

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn „Budowa wodociągu magistralnego łączącego miejscowości Kików i Piasek Mały w gminie Solec-Zdrój” realizowanego przez Gminę Solec - Zdrój.

 

TREŚĆ POSTANOWIENIA

Zobacz również: