Ołoszenie

2014-03-24 09:46:59 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 19 marca 2014 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „V Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów - Solec 2014"

Wnioskowana kwota 1000 zł.

Załącznik:oferta

Zobacz również: