INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE.

2015-06-29 12:28:20 Obwieszczenia

USUWANIE i UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SOLEC-ZDRÓJ w 2015 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

 logo_sigw.jpgNFO__iGW_1.jpg

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że Gmina Solec-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2015 roku.

Na kwotę dotacji składają się środki WFOŚiGW w Kielcach tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania, co stanowi kwotę 3 543,30 zł oraz środki NFOŚiGW w Warszawie tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania, co stanowi kwotę 5 061,85 zł. Łączna dotacja w kwocie 8 605,15 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Umowa dotacji zawarta w dniu 26 czerwca 2015 roku została podpisana na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia 3244 m² odpadów zawierających azbest.

Zobacz również: