OBWIESZCZENIE

2015-08-10 14:45:23 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji ds. referendum

 Na podstawie art. 13 ust. 4  ustawy z dnia 14 marca 2003  r. – o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 318) i § 6 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu  zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw  referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

 

 

zawiadamia o publicznym losowaniu kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w  referendum ogólnokrajowym, zarządzonym  na dzień  6 września 2015 roku, które odbędzie się w dniu  12 sierpnia 2015 4 r. w siedzibie Urzędu  Gminy Solec-Zdrój, przy ul. 1 Maja 10 w sali  konferencyjnej o godzinie  13 .

 

W losowaniu będą wybierani kandydaci do następujących obwodowych komisji do spraw referendum:

 

1) Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kikowie         -  13 zgłoszeń

 

2) Nr 2 z siedzibą w ZPPO w Zborowie                               -  13 zgłoszeń

 

3)  Nr  3  z siedzibą w  Zespole Szkół w Solcu-Zdroju,       -  13 zgłoszeń

 

4)  Nr  4  z siedzibą w  remizie OSP w Świniarach ,            -  12 zgłoszeń

 

5)  Nr  5  z siedzibą w  remizie OSP w Piestrzcu,                 - 12 zgłoszeń

 

6) Nr 6 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Piasku Małym – 13 zgłoszeń

 

7)  Nr  7  z siedzibą w  DPS w Świniarach ,                         -  13 zgłoszeń

 

8)  Nr  8  z siedzibą w  DPS w Zborowie                              -  13 zgłoszeń

 

 

 

 

Zobacz również: