Zawiadomienie - Obwieszczenie

2015-10-12 12:01:51 Obwieszczenia

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach : Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów. Projekt kanalizacji

 

Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Zobacz również: