Zawiadomienie - Obwieszczenie

2015-10-12 12:25:48 Obwieszczenia

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach : Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt wodociągu.

 

 

Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Zobacz również: