INFORMACJA O WYNIKACH

2016-11-03 12:42:35 Obwieszczenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój informuje, że w dniu 24.10.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Dobry Zawód - Lepsze Życie”

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 03.11.2016 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością punktów

w/w wykonawca - otrzymał 94 pkt. w czterech punktowanych kryteriach:

cena ofertowa 50 pkt., doświadczenie 20 pkt., posiadanie akredytacji Kuratora Oświaty na szkolenia 7 pkt., certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych 5 pkt., efektywność zatrudnieniowa - 12 pkt.

 Informacja o wynikach w oryginale - kliknij aby otworzyć

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Busku-Zdroju

mgr Andrzej Smulczyński

Zobacz również: