Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-11-29 09:21:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój

                                 Załącznik Nr 1

                                                                                                 do Zarządzenia Nr  65/2016

                                                                                                Wójta Gminy Solec – Zdrój

                                                                                                                                                                            z dnia 28.11.2016r

 

 

Adres nieruchomości:

Zagajów gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

44

Obręb ewidencyjny :

0014 - Zagajów

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00024851/1

Powierzchnia nieruchomości :

2,33 ha

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zalesiona.

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

Cena nieruchomości

28 075,00 zł
 

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Bliższe informacje nt. treści wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 11.

Zobacz również: