Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014.

2015-03-30 09:31:21 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku -zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (Tekst jednolity z 2006 r. -Dz.U.Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

wykaz.png

Zobacz również: