OGŁOSZENIE

2017-01-19 10:03:31 Obwieszczenia

„PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”

19.01.2017 r.

 

Informuje się, że dnia 04.01.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „SOLEC ZDRÓJ” o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.

„PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”

 

Termin realizacji zadania od 20 stycznia 2017 do dnia 31 marca  2017 roku.

 

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1000 zł.

Zobacz również: