OGŁOSZENIE

2017-04-07 12:51:31 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła p.w. św. Stanisława BM w Świniarach”.

Termin realizacji zadania od dnia 25 czerwca 2017 roku do dnia 25 sierpnia 2017 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 3.018,95 zł.

 Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

 

Zobacz również: