OGŁOSZENIE

2017-04-25 13:21:01 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 24.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. VIII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem

Termin realizacji zadania od  8 maja 2017 do 21lipca 2017 roku.

Wnioskowana kwota 1000 zł.

 

Załącznik: oferta

Zobacz również: