Zapytanie ofertowe

2017-05-23 12:42:28 Obwieszczenia

Przewóz w dniu 06.06.2017 roku dzieci ze szkoły podstawowej klasy I - IV wraz z opiekunami w ramach wycieki przyrodniczej do Świętokrzyskiego Parku Narodowego wg harmonogramu

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Przewóz osób w dniu 06.06.2017 roku do Świętokrzyskiego Parku Narodowego - wycieczka przyrodnicza w ramach zadania pn. „Realizacja programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2017 roku”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przewóz w dniu 06.06.2017 roku dzieci ze szkoły podstawowej klasy I - IV wraz z opiekunami w ramach wycieki przyrodniczej do Świętokrzyskiego Parku Narodowego wg harmonogramu:

a)    ok. godz. 8.00 wyjazd z Solca-Zdroju,

b)    ok. godz 9.00 przyjazd pod bramę wejściową do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Hucie Szklanej,

c)    ok. godz. 12.30 wyjazd z miejscowości Nowa Słupia i powrót do Solca-Zdroju.

2.    W sytuacji, kiedy w dniu 06.06.2017 z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wycieczka nie będzie mogła się odbyć wyjazd odbędzie się w dniu 14.06.2017 roku.

II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1.    Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.

2.    Oferta może być złożona w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28 - 131 Solec-Zdrój lub przesłana na adres: ewa.krol@,solec-zdroj.pl (zeskanowana oferta z podpisem).

3.    Termin złożenia oferty: do 29.05.2017 roku.

4.    Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

5.    Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy wg wzoru jak w załączeniu, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.

6.    Załączniki do zapytania ofertowego:

a) Formularz ofertowy.
b) Wzór umowy.

                                                                                                                  ZASTĘPCA WÓJTA

                                                                                                                            mgr inż. Artur Cygan

Solec-Zdrój, dnia 23.05.2017

Zobacz również: