Ogłoszenie o przetargu

2017-06-14 12:24:30 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.. poz. 1490.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

pełna treść przetargu ustnego - kliknij aby otworzyć

Zobacz również: