ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2017-06-19 10:30:31 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój

Solec-Zdrój, dnia 16 czerwca 2017 r.

Znak:OKiSS.I.4456.1.2017

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej
na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa  świętokrzyskiego
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych

Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 3 - Umowa

Zobacz również: