Ogłoszenie

2018-02-12 09:07:35 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.

OGŁOSZENIE

z dnia 12 lutego 2018 roku


Wójt Gminy Solec-Zdrój

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w 2018 roku


Wsparcie zadania publicznego w zakresie:

1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.):

a) Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój.


Regulamin konkursu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (http://bip.solec-zdroj.pl) w dziale "Ogłoszenia" oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu (http://www.solec-zdroj.pl).


Dodatkowych informacji udziela:

Referat Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, II piętro, pokój nr 27, tel. (41) 377-60-39 w. 34 w godz. od. 7.00 do 15.00.


Termin składania ofert upływa w dniu 06 marca 2018 roku o godz. 15.00.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

Zobacz również: