INFORMACJA

2018-02-19 13:18:55 Obwieszczenia

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sułkowice przeprowadzonego w dniu 16.02.2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju.

1. Przetargiem objęto nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Sułkowice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: nr 250 o pow. 0,31 ha stanowiącą własność Gminy Solec-Zdrój na podstawie księgi wieczystej KW 24 851/1.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 845,00 zł

3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 13 985,00 zł

4. W przetargu na w/w nieruchomość uczestniczył:

Piotr Mazur zam. Sułkowice 68, 28-131 Solec – Zdrój

w/w osoba dopuszczona została do przetargu na podstawie okazanego dowodu wpłaty wadium przetargowego.

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości został :

Piotr Mazur zam. Sułkowice 68, 28-131 Solec – Zdrój

za najwyższą osiągniętą w przetargu cenę : 13 985,00 zł brutto

 

 

                                                                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                                                   mgr inż. Adam Pałys


Zobacz również: