Informacja

2018-03-05 10:41:50 Obwieszczenia

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Piestrzec przeprowadzonego w dniu 2.03.2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju.

1.    Przetargiem objęto nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Piestrzec oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: nr 1033 o po w. 0,14 ha stanowiącą własność Gminy Solec-Zdrój na podstawie księgi wieczystej KW KI1B/00048970/5.

2.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 000,00 zł

3.    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 3 050,00 zł

4.    W przetargu na w/w nieruchomość uczestniczyła:

Bożena Babiarz zam. Piestrzec 67, 28-131 Solec - Zdrój w/w osoba dopuszczona została do przetargu na podstawie okazanego dowodu wpłaty wadium przetargowego.

5.    W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości została :

Bożena Babiarz zam. Piestrzec 67, 28-131 Solec - Zdrój

za najwyższą osiągniętą w przetargu cenę : 3 050,00 zł brutto.

 

                                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                                               mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: