OGŁOSZENIE

2018-03-16 13:25:35 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego

16.03.2018

O wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie :


1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.):
Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art.15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

w dniu 16 marca 2018 roku dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 12 lutego 2018 roku.

1. Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

Nazwa oferenta: Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta, ul. Sienna 5, 25-725 Kielce

2. Nazwa zadania:

Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój.

3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2018 roku 10.000,00 zł.

 


OFERTA ZADANIA PUBLICZNEGO

Zobacz również: