OGŁOSZENIE

2018-03-30 09:40:40 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2018 roku.

Na podstawie art.15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

W dniu 29 marca 2018 roku dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 28 lutego 2018 roku.

1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

Nazwa oferenta: Gminny Klub Sportowy VITALPOL Solec-Zdrój, ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój.

2. Nazwa zadania:

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Solcu-Zdroju.

3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2018 roku 30.000,00 zł.

 

 

Załącznik - oferta realizacji zadania publicznego

Zobacz również: