Zapytanie ofertowe

2018-04-17 09:15:59 Obwieszczenia

Dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2018r.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zobacz również: