Utylizacja wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

2018-04-27 08:54:34 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców zainteresowanych utylizacją wyrobów zawierających azbest w 2018 roku, że można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie do tut. Urzędu. Wybrany został już wykonawca zadania, a Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zadanie planowane jest do realizacji od 1.06.2018 roku do 31.10.2018 roku. W przypadku dużej ilości wniosków o zakwalifikowaniu do realizacji w 2018 roku decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 oferta_3.png

Zobacz również: