Ogłoszenie

2018-06-07 16:00:57 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie na realizację Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2018

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że na ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w 2018 roku wpłynęły 2 oferty.

Zamawiający dokonał wyboru oferty: Prywatny Gabinet Fizjoterapii Aleksandra Pawłowska, Justyna Głowania s.c., 28-114 Gnojno nr 147, jako najkorzystniejszej dla realizacji powyższego zadania.Wójt Gminy Solec-Zdrój

(-) Adam Pałys

Zobacz również: