ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2018-07-03 09:44:49 Obwieszczenia

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

Solec-Zdrój, dnia 3 lipca 2018 r.

Znak:OKiSS.I.4456.1.2018


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej
na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej w Szkole Podstawowej w Zborowie na potrzeby realizacji zadania
pn.
Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego
pn.
Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii
Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie


1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Zobacz również: