Ogłoszenie

2018-07-12 10:50:08 Obwieszczenia

o wyniku postępowania

Solec-Zdrój, dn. 11.07.2018 r.

Znak:OKiSS.I.4456.2.2018Ogłoszenie o wyniku postępowaniaGmina Solec-Zdrój informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, w sprawie: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej w Szkole Podstawowej w Zborowie na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego
pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii. Do realizacji niniejszego zadania wybrany został:

Część I – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych „JANGAR” Grażyna Gach, Aleja Wyścigowa 18/39, 02-681 Warszawa – kwota oferty brutto 24.200,50 zł

Część II – zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia pracowni - P. Z. Sz. I P. „PEGAZ” K. Lenard, ul. Turystyczna 96A, 20-230 Lublin – kwota oferty brutto 5.753,80 zł

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęło więcej ofert.


Zobacz również: