Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.:„Pasje zaklęte w nauce"

2018-10-24 08:12:10 Obwieszczenia

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.:„Pasje zaklęte w nauce" współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo" działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego", Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych"

 logos.jpg

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce”

 

Więcej informacji na : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145053

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI SPAKOWANE W FORMACIE ZIP - DO OTWORZENIA POTRZEBNY JEST PROGRAM ZIPZobacz również: