OGŁOSZENIE

2018-10-24 13:58:29 Obwieszczenia

„Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców”

Informuje się, że dnia 23.10.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.


Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców”


Termin realizacji zadania od 02 listopada 2018 roku do dnia 14 grudnia 2018 roku.


Wnioskowana kwota 1.000,00 zł.


Załącznik:oferta

Zobacz również: