OGŁOSZENIE

2018-11-02 09:43:16 Obwieszczenia

„Opowieści Starego Kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca-Zdroju i jego mieszkańców”

Informuje się, że dnia 23.11.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.

„Opowieści Starego Kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca-Zdroju i jego mieszkańców”

Termin realizacji zadania od 02 listopada 2018 roku do dnia 14 grudnia 2018 roku. Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1.000,00 zł.

Zobacz również: