OGŁOSZENIE

2019-01-14 13:03:48 Obwieszczenia

„Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców”

Informuje się, że dnia 11.01.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.


Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców”


Termin realizacji zadania od 25 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku.


Wnioskowana kwota 1.000,00 zł.Załącznik: oferta

Zobacz również: