OGŁOSZENIE

2019-01-22 09:37:21 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.01.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

Opowieści Starego Kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca-Zdroju i jego mieszkańców”


Termin realizacji zadania od 25 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku.


Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1.000,00 zł.

Zobacz również: