ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.3.2-1/2019

2019-02-06 14:21:34 Obwieszczenia

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce"

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce" współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo" działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego", Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych"

 

 ZAŁĄCZNIKI :


Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8.3.2-1/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8.3.2 -1/2019

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 8.3.2 -1/2019

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 8.3.2-1/2019

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 8.3.2-1/2019

Zobacz również: