OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU

2019-03-11 12:10:50 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na terenie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój.

Realizację zadania powierzono

Gminnemu Klubowi Sportowemu VITALPOL  Solec-Zdrój

- wysokość środków – 30.000,00 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych).

 

 Nazwa zadania:

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Solcu-Zdroju.

 

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                                                                         Adam Pałys

Zobacz również: