Zapytanie ofertowe

2019-08-12 13:27:01 Obwieszczenia

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

zapytanie_ofertowe.png


ZAŁĄCZNIKI

a) druk oferty

b) projekt umowy

Zobacz również: