Ogłoszenie

2019-08-26 23:14:30 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”

Solec-Zdrój, 2019-08-26

 

 

 

Ogłoszenie

 

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że na ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji w 2019 roku „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający dokonał wyboru oferty: Przychodnia ESKULAP sp. z o.o., ul. 1 Maja 14a, 28-131 Solec – Zdrój, jako najkorzystniejszej dla realizacji powyższego zadania.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                                                      (-) Adam Pałys

Zobacz również: