Obwieszczenie

2020-05-06 11:45:35 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu z dnia 04.05.2020 roku znak: KR.ZUZ.4.421.322.2019.ES dotyczące udzielenia Gminie Solec-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec-Zdrój”

 

 

Obwieszczenie - kliknij aby otworzyć treść

Zobacz również: