Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.12.2020

2020-10-13 09:11:36 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 882 w miejscowości Piasek Mały

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść obwieszczenia)

Zobacz również: