Ogłoszenie

2021-04-15 12:16:38 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021”

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że na ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji w 2021 roku „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021” wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający dokonał wyboru oferty: Prywatny Gabinet Fizjoterapii Aleksandra Pawłowska, Justyna Głowania s.c., 28-114 Gnojno nr 147, jako najkorzystniejszej dla realizacji powyższego zadania.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                            (-) Adam Pałys

Zobacz również: