OGŁOSZENIE

2021-05-10 11:18:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 27.04.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

Przygotowanie wystawy on – line pn. „Solec – Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spory zbiór regionalny wyposażona”.

 

Termin realizacji zadania od 14 maja 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku.

 

Wnioskowana kwota: – 1.000,00 zł 

 

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1.000,00 zł.

Zobacz również: