Ogłoszenie

2021-08-25 12:46:14 Obwieszczenia

Informacja o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje się, że dnia 24.08.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. 

 Poszerzenie oferty kulturalnej Solca – Zdroju poprzez udostępnienie wystawy pn. „Solec – Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spory zbiór regionalny wyposażona”.

Termin realizacji zadania od 07 września 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku.

Wnioskowana kwota: – 1.700,00 zł 

Zobacz również: