Ogłoszenie

2021-08-30 09:27:46 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

ANKIETA KONSULTACYJNA (wersja edytowalna) 

ANKIETA KONSULTACYJNA (wersja nieedytowalna)

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG  (wersja edytowalna)

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG  (wersja nieedytowalna)

INTERANKIETA:  https://www.interankiety.pl/f/MpMM7mvp

 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)

 

Zobacz również: