Zawiadomienie

2021-11-26 08:26:17 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości

Solec - Zdrój, dn. 25.11.2021.

Znak: RIG-III.6831.15.2021

 OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE

 zawiadamiam

o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w miejscowości Solec - Zdrój zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstały nowo utworzone działki: 

1)      31/1 o powierzchni 0,0138 ha,

2)      31/2 o powierzchni 0,1962 ha

 Celem podziału działki było wydzielenie działki 31/1 na powiększenie działki sąsiedniej o nr. 29 oraz 30.

 Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, Solec – Zdrój, pok. 50.

 

 

Otrzymują:

1)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 25.11.2021r.

 

 

Zobacz również: