OGŁOSZENIE

2021-12-06 09:42:29 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 02.12.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

Poszerzenie oferty kulturalnej Solca – Zdroju poprzez udostępnienie wystawy pn. „Solec – Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spory zbiór regionalny wyposażona”.

 

Termin realizacji zadania od 12 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

Wnioskowana kwota: – 1.000,00 zł 

 

 

 

Zobacz również: