INFORMACJA WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2021-12-06 22:45:07 Obwieszczenia

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.), Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje:

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój"

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 06 grudnia 2021r. do 28 grudnia 2021r.

Osoby i jednostki zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze Gminy Solec-Zdrój mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.00 - 15.00, elektronicznie na adres: ug@solec-zdroj.pl lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10,             28-131 Solec-Zdrój.

Osobą do kontaktów jest Pani Aleksandra Szostak-Kaczor, tel. 41 377 60 39 wew. 23

Z poważaniem,

Wójt Gminy Solec-Zdrój

Adam Pałys

 Załączniki:

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój

Zobacz również: